Güçlü Yönleri

  • Kalite Odaklı
  • Disiplinli
  • Detaycı
  • Geliştirici

Geliştirmesi Gereken Yönleri

  • Eleştirel
  • Savunmacı
  • Esnek Olamayan
  • Yargılayıcı

Tip 1 : Mükemmeliyetçi

Birler, doğru olanı yapmak, kendilerini ve çevrelerindeki kişileri geliştirerek, dünyayı mükemmel bir yer haline getirmek için çok çalışırlar. Yüksek iç standartlara sahiptirler. Yaptıkları iş ne olursa olsun, iç sesleri onlara "mükemmel" olduğunu söyleyene kadar, o iş üzerinde sabırla çalışırlar. Başkalarının da bu şekilde çalışmasını beklerler ama bu beklentileri karşılanmayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Mükemmele ulaşma çabaları yüzünden, eleştirel ve yargılayıcı olarak algılanabilirler.

enneagram