Güçlü Yönleri

  • Uyumlu
  • Uzlaşmacı
  • Hoşgörülü
  • Dengeleyici

Geliştirmesi Gereken Yönleri

  • Üşengeç
  • Çalışmadan Kaçınan
  • Kararsız
  • Uzlaşmaz

Tip 9 : Barışcı

Dokuzlar için uyum içinde yaşamak ve huzurlu olmak herşeyden önemlidir. Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşırlar. İnsanları, olayları, fikirleri yargılamadan, olduğu gibi kabul ederler. Her durumda, olumlu ve olumsuz yönlerin tümünü görüp değerlendirmeden bir karara varmak istemezler. Bu yüzden kararsız olarak algılanabilirler. Karar verdikten sonra ise değiştirmemekte inat ederler. Huzuru bozduğunu düşündükleri için çatışmadan kaçınırlar, problemleri görmezden gelirler ya da önemsiz olduğunu düşünürler. Akışına bırakıldığı takdirde, herşeyin sonunda bir çözüme ulaşacağına inanırlar.

enneagram