Güçlü Yönleri

  • Sorumluluk Sahibi
  • Problemleri Öngörebilen
  • Tedbirli
  • Güvenilir

Geliştirmesi Gereken Yönleri

  • Şüpheci
  • Endişeli
  • Kötümser
  • Aşırı Kuralcı

Tip 6 : Sorgulayıcı

Altılar, tehlikeleri ortaya çıkarmak, kendilerinin ve çevresindeki insanların güvenliğini sağlamak için, herşeye önce şüpheyle yaklaşırlar. Problemleri önceden görüp, önlem almaya çalışırlar. Sürekli tetiktedirler. Altıların güvenlerini kazanmak çok zordur, ama güvendikten sonra o kişiye kendilerini adarlar. Altılar, güvende olmak için bir gruba ait olmak isterler. Grubun refahı ve güvenliği için çok çalışırlar. Sorumluluk sahibi, sadık ve işbirliğine açıktırlar. Şüpheci yanları kötümserlik olarak algılanabilir.

enneagram