Güçlü Yönleri

  • Empatik
  • İyi Dinleyici
  • Arkadaş Canlısı
  • Teşvik Edici

Geliştirmesi Gereken Yönleri

  • Alıngan
  • Aşırı Duygusal
  • Sahiplenici
  • Sitemkar

Tip 2 : Yardımsever

İkiler, ihtiyaç duyulan kişi olmaktan, insanlarla ilgilenmekten ve onlara yardım etmekten hoşlanırlar. İlişkilere çok önem verirler. Yakın ve sıcak ilişkiler kurma konusunda başarılıdırlar. İlgileri, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğundan, kendi ihtiyaçlarının farkında olmazlar ve bunları dile getirmezler. Aşırı fedakardırlar. Yaptıklarının doğal karşılanması ya da onların ihtiyaçlarının sorulmaması hayal kırıklığı yaratır. Hayal kırıklığının dışa yansıması sonucu, sitemkar ve aşırı duygusal olarak algılanabilirler.

enneagram